Hướng dẫn Bảo mật VPS tại VietVps.Net

          Bảo mật luôn là vấn đề nhức nhối hàng đầu trên Internet hiện nay. VietVPS.Net sẽ hướng dẫn các bạn các cách bảo mật Máy chủ, tăng khả năng chống hacker xâm nhập và chiếm quyền sử dụng.
 Các phương thức phổ biến mà hacker thường dùng:
1. Tấn công brute force: Scan hàng loạt dải IPv4 với port 3389 (port mặc định của Remote Desktop) và port 22 (Port SSH mặc định của Linux). Sau khi scan có được list chúng sẽ thử liên tục bằng các password thông dụng. Ví dụ: Abc123123, Zxc123123, VPS123123 Vps123456..... => Phương thức này là phổ biến nhất vì nó đơn giản và dễ làm.
2. Sử dụng keylog, malware thu thập dữ liệu từ máy tính của bạn, cách này tỷ lệ % thành công cao. Tuy nhiên vì không phải khách hàng nào cũng sử dụng VPS nên không khả thi lắm.
3. Sử dụng các lỗ hổng bảo mật để khai thác lỗi trên các hệ điều hành cũ từ Windows 2012. Điển hình là sử dụng công cụ hack bị leak từ NSA từng làm mưa làm gió trong vài năm vừa qua, với công cụ này hacker có thể hack vào máy chủ của bạn mà không cần tới password, cho dù bạn đặt username hay password mạnh đến đâu cũng vô dụng với trường hợp này.
 CÁCH BẢO MẬT: THAY ĐỔI PORT MẶC ĐỊNH DỊCH VỤ REMOTE DESKTOP
     Thay đổi port (cổng) mặc định của Remote Desktop, thay vì sử dụng port 3389 chuyển sang dùng 1 port bất kỳ (nên nằm trong khoảng 1000-65000 và cần tránh các port mặc định) ở bài hướng dẫn này mình sẽ thử với port 43253. Hiện tại trên mạng các bài hướng dẫn hầu hết rất thủ công và mất thời gian làm các bạn lười làm (với những bạn sử dụng nhiều VPS). Nên bên mình đã biết sẵn 1 đoạn script, các bạn chỉ cần mở Powershell có sẵn trong Windows và chạy nó. Lưu ý: script chỉ hoạt động với Powershell, CMD sẽ không hoạt động.
o Mở Powershell:


-  Paste dòng lệnh này vào Powershell:
netsh advfirewall firewall add rule name="Remote Desktop Service" dir=in action=allow protocol=TCP localport=43253
Set-ItemProperty -Path HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Terminal*Server\WinStations\RDP-TCP\ -Name PortNumber 43253
shutdown /r /t 0

-  Lưu ý: Thay đổi 43253 bằng port mà bạn muốn, sau khi chạy lệnh chờ khoảng 30s cho VPS khởi động lại. Sau đó bạn có thể đăng nhập bằng port mới. Nếu chỉ nhập IP mà không có port sẽ không thể kết nối được:
- Sau khi tiến hành đổi port đăng nhập bằng IP+Port mới. Ví dụ : 127.232.254.13:43253

img