Nhằm đáp ứng tối đa nhu cầu của quý khách sử dụng Server và VPS. VietVPS chính thức đưa VPS EU vào khai thác và sử dụng, Server EU gồm rất nhiều Datacenter ở các nước như United Kingdom, Germany, France, Italy, Netherlands, Belgium, Czech, Spain, Finland, Ireland, Lithuania,Portugal. Toàn bộ Server EU đều sử dụng ổ SSD tốc độ cao, với băng thông tốc độ 1Gbps không giới hạn. Giúp quý khách thuận lợi trong công việc

 • EU-01
  139.000 VNĐ/Tháng
  img
  • CPU 1 vCPU Intel Xeon
  • RAM 1 GB
  • SSD 15 GB
  • SERVER Datacenter ở EU ( FR, UK, DE, ES, IT, NL, PT, IR, CZ, BE, FL)
  • Băng thông 1 Gbps - Unlimit
  • Thanh toán 3 tháng Giảm 10%
  • Thanh toán 6 tháng Giảm 15%
  • Tùy Chọn Quốc gia theo yêu cầu
  EU-02
  169.000 VNĐ/Tháng
  img
  • CPU 1 vCPU Intel Xeon
  • RAM 2 GB
  • SSD 15 GB
  • SERVER Datacenter ở EU ( FR, UK, DE, ES, IT, NL, PT, IR, CZ, BE, FL)
  • Băng thông 1 Gbps - Unlimit
  • Thanh toán 3 tháng Giảm 10%
  • Thanh toán 6 tháng Giảm 15%
  • Tùy Chọn Quốc gia theo yêu cầu
  EU-03
  199.000 VNĐ/Tháng
  img
  • CPU 2 vCPU Intel Xeon
  • RAM 2 GB
  • SSD 20 GB
  • SERVER Datacenter ở EU ( FR, UK, DE, ES, IT, NL, PT, IR, CZ, BE, FL)
  • Băng thông 1 Gbps - Unlimit
  • Thanh toán 3 tháng Giảm 10%
  • Thanh toán 6 tháng Giảm 15%
  • Tùy Chọn Quốc gia theo yêu cầu
  EU-04
  329.000 VNĐ/Tháng
  img
  • CPU 2 vCPU Intel Xeon
  • RAM 4 GB
  • SSD 30 GB
  • SERVER Datacenter ở EU ( FR, UK, DE, ES, IT, NL, PT, IR, CZ, BE, FL)
  • Băng thông 1 Gbps - Unlimit
  • Thanh toán 3 tháng Giảm 10%
  • Thanh toán 6 tháng Giảm 15%
  • Tùy Chọn Quốc gia theo yêu cầu
  EU-05
  390.000 VNĐ/Tháng
  img
  • CPU 4 vCPU Intel Xeon
  • RAM 4 GB
  • SSD 30 GB
  • SERVER Datacenter ở EU ( FR, UK, DE, ES, IT, NL, PT, IR, CZ, BE, FL)
  • Băng thông 1 Gbps - Unlimit
  • Thanh toán 3 tháng Giảm 10%
  • Thanh toán 6 tháng Giảm 15%
  • Tùy Chọn Quốc gia theo yêu cầu
  EU-06
  579.000 VNĐ/Tháng
  img
  • CPU 4 vCPU Intel Xeon
  • RAM 8 GB
  • SSD 60 GB
  • SERVER Datacenter ở EU ( FR, UK, DE, ES, IT, NL, PT, IR, CZ, BE, FL)
  • Băng thông 1 Gbps - Unlimit
  • Thanh toán 3 tháng Giảm 10%
  • Thanh toán 6 tháng Giảm 15%
  • Tùy Chọn Quốc gia theo yêu cầu
  EU-07
  799.000 VNĐ/Tháng
  img
  • CPU 8 vCPU Intel Xeon
  • RAM 8 GB
  • SSD 90 GB
  • SERVER Datacenter ở EU ( FR, UK, DE, ES, IT, NL, PT, IR, CZ, BE, FL)
  • Băng thông 1 Gbps - Unlimit
  • Thanh toán 3 tháng Giảm 10%
  • Thanh toán 6 tháng Giảm 15%
  • Tùy Chọn Quốc gia theo yêu cầu
  EU-08
  1099.000 VNĐ/Tháng
  img
  • CPU 8 vCPU Intel Xeon
  • RAM 16 GB
  • SSD 90 GB
  • SERVER Datacenter ở EU ( FR, UK, DE, ES, IT, NL, PT, IR, CZ, BE, FL)
  • Băng thông 1 Gbps - Unlimit
  • Thanh toán 3 tháng Giảm 10%
  • Thanh toán 6 tháng Giảm 15%
  • Tùy Chọn Quốc gia theo yêu cầu
Dịch vụ bổ sung
1GB RAM 50.000 VNĐ/Tháng
1CPU 50.000 VNĐ/Tháng
img