Nhằm đáp ứng tối đa nhu cầu của quý khách sử dụng Server và VPS. VietVPS chính thức đưa VPS EU vào khai thác và sử dụng, VPS Châu Âu gồm 7 quốc gia United Kingdom (Anh), Germany (Đức), France (Pháp), Netherlands (Hà Lan), Latvia, Ukraine, Moldova, . Toàn bộ Server EU đều sử dụng ổ SSD tốc độ cao, với băng thông tốc độ 1Gbps không giới hạn. Giúp quý khách thuận lợi trong công việc

Quý khách có thể tùy chọn VPS Quốc gia EU theo yêu cầu – VietVPS hỗ trợ VPS mua bổ sung IPv4 EU với giá rẻ 1$/ 1IP/ tháng

 • EU-01
  139.000 VNĐ/Tháng
  img
  • CPU: 1 vCPU Intel Xeon
  • RAM: 1 GB
  • SSD: 15 GB
  • Quốc gia: Đức, Anh, Pháp
  • Băng thông: 1 Gbps - Unlimit
  • Thanh toán 3 tháng: Giảm 10%
  • Thanh toán 6 tháng: Giảm 15%
  • Lựa chọn: Quốc gia theo yêu cầu
  EU-02
  169.000 VNĐ/Tháng
  img
  • CPU: 1 vCPU Intel Xeon
  • RAM: 2 GB
  • SSD: 15 GB
  • Quốc gia: Đức, Anh, Pháp
  • Băng thông 1 Gbps - Unlimit
  • Thanh toán 3 tháng Giảm 10%
  • Thanh toán 6 tháng Giảm 15%
  • Tùy Chọn Quốc gia theo yêu cầu
  EU-03
  199.000 VNĐ/Tháng
  img
  • CPU: 2 vCPU Intel Xeon
  • RAM: 2 GB
  • SSD: 20 GB
  • SERVER Đức, Anh, Pháp
  • Băng thông 1 Gbps - Unlimit
  • Thanh toán 3 tháng Giảm 10%
  • Thanh toán 6 tháng Giảm 15%
  • Tùy Chọn Quốc gia theo yêu cầu
  EU-04
  329.000 VNĐ/Tháng
  img
  • CPU: 2 vCPU Intel Xeon
  • RAM: 4 GB
  • SSD: 30GB- 50GB ( Tùy quốc gia)
  • Quốc gia: UK, FR, DE, NL, LV, UA, MO
  • Băng thông: 1 Gbps - Unlimit
  • Thanh toán 3 tháng: Giảm 10%
  • Thanh toán 6 tháng: Giảm 15%
  • Tùy Chọn: Quốc gia theo yêu cầu
  EU-05
  390.000 VNĐ/Tháng
  img
  • CPU: 4 vCPU Intel Xeon
  • RAM: 4 GB
  • SSD: 30 GB
  • Quốc gia: UK, FR, DE, NL, LV, UA, MO
  • Băng thông 1 Gbps - Unlimit
  • Thanh toán 3 tháng Giảm 10%
  • Thanh toán 6 tháng Giảm 15%
  • Tùy Chọn Quốc gia theo yêu cầu
  EU-06
  579.000 VNĐ/Tháng
  img
  • CPU: 4 vCPU Intel Xeon
  • RAM: 8 GB
  • SSD: 60 GB
  • Quốc gia: UK, FR, DE, NL, LV, UA, MO
  • Băng thông: 1 Gbps - Unlimit
  • Thanh toán 3 tháng: Giảm 10%
  • Thanh toán 6 tháng: Giảm 15%
  • Tùy Chọn: Quốc gia theo yêu cầu
  EU-07
  799.000 VNĐ/Tháng
  img
  • CPU: 8 vCPU Intel Xeon
  • RAM: 8 GB
  • SSD: 90 GB
  • Quốc gia: UK, FR, DE, NL, LV, UA, MO
  • Băng thông: 1 Gbps - Unlimit
  • Thanh toán 3 tháng: Giảm 10%
  • Thanh toán 6 tháng: Giảm 15%
  • Tùy Chọn Quốc gia theo yêu cầu
  EU-08
  1099.000 VNĐ/Tháng
  img
  • CPU: 8 vCPU Intel Xeon
  • RAM: 16 GB
  • SSD: 90 GB
  • Quốc gia: UK, FR, DE, NL, LV, UA, MO
  • Băng thông: 1 Gbps - Unlimit
  • Thanh toán 3 tháng: Giảm 10%
  • Thanh toán 6 tháng: Giảm 15%
  • Tùy Chọn: Quốc gia theo yêu cầu
Dịch vụ bổ sung
1GB RAM 50.000 VNĐ/Tháng
1CPU 50.000 VNĐ/Tháng
img