VPS Australia (AU)

VPS Australia (AU) được VietVPS cung cấp từ năm 2019, VPS được khởi tạo từ nền ảo hóa cực kỳ mạnh với các server cấu hình khủng sử dụng toàn bộ CPU Intel Xeon E5 trở lên, ổ cứng SSD mang lại tốc độ cực kỳ mượt cho VPS. Giúp công việc của quý khách hoạt động ổn định mà không gặp sự cố gì trong quá trình sử dụng

VPS Australia thường được dùng trong các công việc:

+ Nuôi account: Ebay, Amazon, Paypal, Etsy, nuôi Clone Facebook và các loại tài khoản cần cố định 1 IP giữ trust tài khoản khác

+ Chạy các loại tool, phần mềm, boot traffic, treo game và nhiều công việc khác.

 • AU-01
  149.000 VNĐ/Tháng
  img
  • CPU: 1 vCPU Intel Xeon
  • RAM: 1 GB
  • SSD: 20 GB
  • Quốc gia: Australia (Úc)
  • Truyền tải: 1 Gbps - Unlimit
  • Hệ điều hành: Windowns or Linux
  • IPv4: 1 IPv4 Riêng
  • Băng thông: Không giới hạn
  AU-02
  179.000 VNĐ/Tháng
  img
  • CPU: 1 vCPU Intel Xeon
  • RAM: 2 GB
  • SSD: 20 GB
  • Quốc gia: Australia (Úc)
  • Truyền tải: 1 Gbps - Unlimit
  • Hệ điều hành: Windowns or Linux
  • IPv4: 1 IPv4 Riêng
  • Băng thông: Không giới hạn
  AU-03
  230.000 VNĐ/Tháng
  img
  • CPU: 2 vCPU Intel Xeon
  • RAM: 2 GB
  • SSD: 25 GB
  • Quốc gia: Australia (Úc)
  • Truyền tải: 1 Gbps - Unlimit
  • Hệ điều hành: Windowns or Linux
  • IPv4: 1 IPv4 Riêng
  • Băng thông: Không giới hạn
  AU-04
  329.000 VNĐ/Tháng
  img
  • CPU: 2 vCPU Intel Xeon
  • RAM: 4 GB
  • SSD: 30 GB
  • Quốc gia: Australia (Úc)
  • Truyền tải: 1 Gbps - Unlimit
  • Hệ điều hành: Windowns or Linux
  • IPv4: : 1 IPv4 Riêng
  • Băng thông: Không giới hạn
  AU-05
  369.000 VNĐ/Tháng
  img
  • CPU: 4 vCPU Intel Xeon
  • RAM: 4 GB
  • SSD: 30 GB
  • Quốc gia: Australia (Úc)
  • Truyền tải: 1 Gbps - Unlimit
  • Hệ điều hành: Windowns or Linux
  • IPv4: 1 IPv4 Riêng
  • Băng thông: Không giới hạn
  AU-06
  579.000 VNĐ/Tháng
  img
  • CPU: 4 vCPU Intel Xeon
  • RAM: 8 GB
  • SSD: 60 GB
  • Quốc gia: Australia (Úc)
  • Truyền tải: 1 Gbps - Unlimit
  • Hệ điều hành: Windowns or Linux
  • IPv4: 1 IPv4 Riêng
  • Băng thông: Không giới hạn
  AU-07
  689.000 VNĐ/Tháng
  img
  • CPU: 8 vCPU Intel Xeon
  • RAM: 8 GB
  • SSD: 90 GB
  • Quốc gia: Australia (Úc)
  • Truyền tải: 1 Gbps - Unlimit
  • Hệ điều hành: Windowns or Linux
  • IPv4: 1 IPv4 Riêng
  • Băng thông: Không giới hạn
  AU-08
  915.000 VNĐ/Tháng
  img
  • CPU: 8 vCPU Intel Xeon
  • RAM: 16 GB
  • SSD: 90 GB
  • Quốc gia: Australia (Úc)
  • Truyền tải: 1 Gbps - Unlimit
  • Hệ điều hành: Windowns or Linux
  • IPv4: 1 IPv4 Riêng
  • Băng thông: Không giới hạn
Dịch vụ bổ sung
01 IP 50.000 VNĐ/Tháng
2GB RAM 50.000 VNĐ/Tháng
Nếu quý khách có nhu cầu lấy hóa đơn, dịch vụ sẽ cộng 10% VAT
img