Nhằm đáp ứng nhu cầu dùng VPS giá rẻ của khách hàng VietVPS triển khai Server đặt tại Hà Lan ( Netherlands) để cung cấp cho khách hàng gói VPS giá rẻ
Với VPS Giá rẻ dùng ảo hóa KVM cực mạnh, cấu hình sử dụng CPU Intel Xeon
Truyền tải tại cụm Server Hà Lan giá rẻ: 200 -500 MB – Hỗ trợ HĐH Linux và Windows
Băng thông: Không giới hạn
 • RE-01
  90.000 VNĐ/Tháng
  img
  • CPU: 1 vCPU Intel Xeon
  • RAM: 2 GB
  • SSD: 20 GB
  • SERVER: Hà Lan ( Netherlands)
  • Truyền tải: 200 - 500MBs
  • Hệ điều hành Windowns or Linux
  • IPv4: 1 IPv4 Riêng
  • Có thể nâng tối đa thêm: 40GB SSD
  • Thanh toán 6 tháng Giảm 10%
  • Thanh toán 1 năm: Giảm 15%
  RE-02
  150.000 VNĐ/Tháng
  img
  • CPU: 2 vCPU Intel Xeon
  • RAM: 4 GB
  • SSD: 20 GB
  • SERVER: Hà Lan ( Netherlands)
  • Truyền tải: 200 - 500MBs
  • Hệ điều hành Windowns or Linux
  • IPv4: 1 IPv4 Riêng
  • Có thể nâng tối đa thêm: 60GB SSD
  • Thanh toán 6 tháng: Giảm 10%
  • Thanh toán 1 năm: Giảm 15%
  RE-03
  179.000 VNĐ/Tháng
  img
  • CPU: 3vCPU Intel Xeon
  • RAM: 4 GB
  • SSD: 20 GB
  • SERVER: Hà Lan ( Netherlands)
  • Truyền tải: 200 - 500MBs
  • Hệ điều hành Windowns or Linux
  • IPv4: 1 IPv4 Riêng
  • Có thể nâng tối đa thêm: 60GB SSD
  • Thanh toán 6 tháng: Giảm 10%
  • Thanh toán 1 năm: Giảm 15%
  RE-04
  279.000 VNĐ/Tháng
  img
  • CPU: 4vCPU Intel Xeon
  • RAM: 8 GB
  • SSD: 50 GB
  • SERVER: Hà Lan ( Netherlands)
  • Truyền tải: 200 - 500MBs
  • Hệ điều hành: Windowns or Linux
  • IPv4: 1 IPv4 Riêng
  • Có thể nâng tối đa thêm: 100 GB SSD
  • Thanh toán 6 tháng: Giảm 10%
  • Thanh toán 1 năm: Giảm 15%
  RE-05
  469.000 VNĐ/Tháng
  img
  • CPU: 5vCPU Intel Xeon
  • RAM: 16 GB
  • SSD: 60 GB
  • SERVER: Hà Lan ( Netherlands)
  • Truyền tải: 500MBs
  • Hệ điều hành: Windowns or Linux
  • IPv4: 1 IPv4 Riêng
  • Có thể nâng tối đa thêm: 120GB SSD
  • Thanh toán 6 tháng: Giảm 10%
  • Thanh toán 1 năm: Giảm 15%
  RE-06
  779.000 VNĐ/Tháng
  img
  • CPU: 6vCPU Intel Xeon
  • RAM: 32 GB
  • SSD: 80 GB
  • SERVER: Hà Lan ( Netherlands)
  • Truyền tải: 500MBs
  • Hệ điều hành: Windowns or Linux
  • IPv4: 1 IPv4 Riêng
  • Có thể nâng tối đa thêm: 200GB SSD
  • Thanh toán 6 tháng: Giảm 10%
  • Thanh toán 1 năm: Giảm 15%
  RE-07 (SSD High)
  540.000 VNĐ/Tháng
  img
  • CPU: 2vCPU Intel Xeon
  • RAM: 4 GB
  • SSD: 200 GB
  • SERVER: Hà Lan ( Netherlands)
  • Truyền tải: 500MBs
  • Hệ điều hành Windowns or Linux
  • IPv4: 1 IPv4 Riêng
  • Băng thông: Không giới hạn
  • Thanh toán 6 tháng Giảm 10%
  • Thanh toán 1 năm: Giảm 15%
  RE-08 (SSD High)
  990.000 VNĐ/Tháng
  img
  • CPU: 4vCPU Intel Xeon
  • RAM: 8 GB
  • SSD: 400 GB
  • SERVER Hà Lan ( Netherlands)
  • Truyền tải: 500MBs
  • Hệ điều hành: Windowns or Linux
  • IPv4: 1 IPv4 Riêng
  • Băng thông: Không giới hạn
  • Thanh toán 6 tháng Giảm 10%
  • Thanh toán 1 năm: Giảm 15%
Dịch vụ bổ sung
Mỗi 20 GB ổ cứng SSD ( có thể nâng nhiều hơn 20GB SSD) 35.000 VNĐ/Tháng
img