VietVPS cung cấp VPS Việt Nam dựa trên nền ảo hóa cực mạnh, các server được VietVPS sử dụng có cấu hình mạnh với tổng đường truyển 30Gbps tại Datacenter chuẩn Tier 3 (trung tâm VNPT Nam Thăng Long) đảm bảo cho công việc của quý khách luôn ổn định và không bị gián đoạn. Hỗ trợ khởi tạo nhanh chóng ngay khi nhận được support.

Cấu hình VPS Việt Nam của VPS sử dụng CPU Xeon v3 trở lên, cho hiệu suất hoạt động nhanh chóng và ổn định

Tổng truyền tải: 30Gbps  – Băng thông: Không giới hạn – Hỗ trợ đổi IP, đổi mới VPS

Các công việc thường được dùng VPS Việt Nam: 

+ Nuôi account: Ebay, Amazon, Paypal, Etsy, nuôi Clone Facebook và các loại tài khoản cần cố định 1 IP giữ trust tài khoản khác

+ Chạy các loại tool, phần mềm, boot traffic, treo game….

+ Làm Server web….

 • VN-1
  149.000 VNĐ/Tháng
  img
  • CPU 1 vCPU Intel Xeon
  • RAM 1 GB
  • SSD 30 GB
  • SERVER Datacenter Việt Nam
  • Băng thông 1 Gbps - Unlimit
  • Hệ điều hành Windowns or Linux
  • Mua số lượng >10 VPS Giảm 10%
  • Thanh toán 3 tháng Giảm 10%
  VN-2
  179.000 VNĐ/Tháng
  img
  • CPU 1 vCPU Intel Xeon
  • RAM 2 GB
  • SSD 30 GB
  • SERVER Datacenter Việt Nam
  • Băng thông 1 Gbps - Unlimit
  • Hệ điều hành Windowns or Linux
  • Mua số lượng >10 VPS Giảm 10%
  • Thanh toán 3 tháng Giảm 10%
  VN-3
  230.000 VNĐ/Tháng
  img
  • CPU 2 vCPU Intel Xeon
  • RAM 2 GB
  • SSD 30 GB
  • SERVER Datacenter Việt Nam
  • Băng thông 1 Gbps - Unlimit
  • Hệ điều hành Windowns or Linux
  • Mua số lượng >10 VPS Giảm 10%
  • Thanh toán 3 tháng Giảm 10%
  VN-4
  329.000 VNĐ/Tháng
  img
  • CPU 2 vCPU Intel Xeon
  • RAM 4 GB
  • SSD 60 GB
  • SERVER Datacenter Việt Nam
  • Băng thông 1 Gbps - Unlimit
  • Hệ điều hành Windowns or Linux
  • Mua số lượng >10 VPS Giảm 10%
  • Thanh toán 3 tháng Giảm 10%
  VN-5
  579.000 VNĐ/Tháng
  img
  • CPU 4 vCPU Intel Xeon
  • RAM 8 GB
  • SSD 90 SSD
  • SERVER Datacenter Việt Nam
  • Băng thông 1 Gbps - Unlimit
  • Hệ điều hành Windowns or Linux
  • Mua số lượng >10 VPS Giảm 10%
  • Thanh toán 3 tháng Giảm 10%
  VN-6
  1.109.000 VNĐ/Tháng
  img
  • CPU 8 vCPU Intel Xeon
  • RAM 16 GB
  • SSD 120 GB
  • SERVER Datacenter Việt Nam
  • Băng thông 1 Gbps - Unlimit
  • Hệ điều hành Windowns or Linux
  • Mua số lượng >10 VPS Giảm 10%
  • Thanh toán 3 tháng Giảm 10%
  VN-7
  1.899.000 VNĐ/Tháng
  img
  • CPU 16 vCPU Intel Xeon
  • RAM 32 GB
  • SSD 240 GB
  • SERVER Datacenter Việt Nam
  • Băng thông 1 Gbps - Unlimit
  • Hệ điều hành Windowns or Linux
  • Mua số lượng >10 VPS Giảm 10%
  • Thanh toán 3 tháng Giảm 10%
  VN – Pro
  Liên hệ VNĐ/Tháng
  img
  • CPU Custom
  • RAM Custom
  • SSD Custom
  • SERVER Datacenter Việt Nam
  • Băng thông 1 Gbps - Unlimit
  • Hệ điều hành Windowns or Linux
  • Mua số lượng >10 VPS Giảm 10%
  • Thanh toán 3 tháng Giảm 10%
Dịch vụ bổ sung
01 IP 30.000 VNĐ/Tháng
1GB RAM 30.000 VNĐ/Tháng
Nếu quý khách có nhu cầu lấy hóa đơn, dịch vụ sẽ cộng 10% VAT
img