VPS Hồng Kông được VietVPS đưa vào khai thác từ năm 2020 với nhu cầu của khách hàng phát triển các công việc cần tốc độ nhanh chóng ở khu vực châu Á. Server Hông Kông được đưa vào sử dụng với cấu hình CPU Intel Xeon E5-2680v2 mạnh mẽ, giúp công việc của quý khách hoạt động được ổn định

Với VPS Hong Kong, VietVPS hỗ trợ bổ sung số lượng lớn IP với giá rẻ chỉ từ 1$/ IP/ tháng

Ảo Hóa KVM với đường truyền 1Gbps, băng thông không giới hạn.

 • HK-1 (Linux)
  159.000 VNĐ/Tháng
  img
  • CPU: 2 vCPU Intel Xeon
  • RAM: 2 GB
  • SSD: 30 GB - RAID10
  • Quốc gia: Hồng Kong
  • Truyền tải: 1 Gbps - Unlimit
  • Hệ điều hành: Only Linux
  • IPv4: 1 IPv4 Riêng
  • Băng thông: Không giới hạn
  • Thanh toán 6 tháng: Giảm 10%
  • Thanh toán 1 năm: Giảm 15%
  HK-2
  299.000 VNĐ/Tháng
  img
  • CPU: 2 vCPU Intel Xeon
  • RAM: 4 GB
  • SSD: 50 GB - RAID10
  • Quốc gia: Hồng Kong
  • Truyền tải: 1 Gbps - Unlimit
  • Hệ điều hành: Windowns or Linux
  • IPv4: 1 IPv4 Riêng
  • Băng thông: Không giới hạn
  • Thanh toán 6 tháng: Giảm 10%
  • Thanh toán 1 năm: Giảm 15%
  HK-3
  460.000 VNĐ/Tháng
  img
  • CPU: 4 vCPU Intel Xeon
  • RAM: 6GB
  • SSD: 60 GB - RAID10
  • Quốc gia: Hồng Kong
  • Truyền tải: 1 Gbps - Unlimit
  • Hệ điều hành: Windowns or Linux
  • IPv4: 1 IPv4 Riêng
  • Băng thông: Không giới hạn
  • Thanh toán 6 tháng: Giảm 10%
  • Thanh toán 1 năm: Giảm 15%
  HK-4
  599.000 VNĐ/Tháng
  img
  • CPU: 4 vCPU Intel Xeon
  • RAM: 8 GB
  • SSD: 80 GB - RAID10
  • Quốc gia: Hồng Kong
  • Truyền tải: 1 Gbps - Unlimit
  • Hệ điều hành: Windowns or Linux
  • IPv4: 1 IPv4 Riêng
  • Băng thông: Không giới hạn
  • Thanh toán 6 tháng: Giảm 10%
  • Thanh toán 1 năm: Giảm 15%
  HK-5
  890.000 VNĐ/Tháng
  img
  • CPU: 6vCPU Intel Xeon
  • RAM: 10 GB
  • SSD: 90 GB - RAID10
  • Quốc gia: Hồng Kong
  • Truyền tải: 1 Gbps - Unlimit
  • Hệ điều hành: Windowns or Linux
  • IPv4: 1 IPv4 Riêng
  • Băng thông: Không giới hạn
  • Thanh toán 6 tháng: Giảm 10%
  • Thanh toán 1 năm: Giảm 15%
  HK-6
  999.000 VNĐ/Tháng
  img
  • CPU: 8 vCPU Intel Xeon
  • RAM: 12 GB
  • SSD: 140 GB - RAID10
  • Quốc gia: Hồng Kong
  • Truyền tải: 1 Gbps - Unlimit
  • Hệ điều hành: Windowns or Linux
  • IPv4: 1 IPv4 Riêng
  • Băng thông: Không giới hạn
  • Thanh toán 6 tháng: Giảm 10%
  • Thanh toán 1 năm: Giảm 15%
  HK-7
  1.599.000 VNĐ/Tháng
  img
  • CPU: 10vCPU Intel Xeon
  • RAM: 14 GB
  • SSD: 160 GB - RAID10
  • Quốc gia: Hồng Kong
  • Truyền tải: 1 Gbps - Unlimit
  • Hệ điều hành: Windowns or Linux
  • IPv4: 1 IPv4 Riêng
  • Băng thông: Không giới hạn
  • Thanh toán 6 tháng: Giảm 10%
  • Thanh toán 1 năm: Giảm 15%
  HK-8
  1.899.000 VNĐ/Tháng
  img
  • CPU: 16 vCPU Intel Xeon
  • RAM: 16 GB
  • SSD: 200 GB - RAID10
  • Quốc gia: Hồng Kong
  • Truyền tải: 1 Gbps - Unlimit
  • Hệ điều hành: Windowns or Linux
  • IPv4: 1 IPv4 Riêng
  • Băng thông: Không giới hạn
  • Thanh toán 6 tháng: Giảm 10%
  • Thanh toán 1 năm: Giảm 15%
Dịch vụ bổ sung
1IP - Tối đa có thể mua 10- 50 IP/ 1 VPS ( Tùy cấu hình) 25.000 VNĐ/Tháng
img