VPS Nước ngoài

Nhằm đáp ứng nhu cầu của Quý khách sử dụng VPS, chúng tôi cung cấp VPS đa dạng các Datacenter như:  Hoa Kỳ,Canada, Sing, Châu Âu, Australia, Hồng Kong, Nga.

Chi tiết VPS Hoa Kỳ (US): Tại đây

Chi tiết VPS Singapo (SG): Tại đây

Chi tiết VPS Canada (CA): Tại đây

Chi tiết VPS Hồng Kong ( HK): Tại đây

Chi tiết VPS Nga ( Russia): Tại đây

Chi tiết VPS Australia ( Úc): Tại đây

Chi tiết VPS Châu Âu ( EU): Tại đây

img