VPS Nga (Russia) được VietVPS đưa vào khai thác từ năm 2020 với nhu cầu của khách hàng phát triển các công việc cần tốc độ nhanh chóng ở quốc gia này. Server Nga được đưa vào sử dụng với cấu hình CPU Intel Xeon E5-2680v2 trở lên

Với VPS Nga, VietVPS hỗ trợ bổ sung số lượng lớn IP với giá rẻ chỉ từ 1$/ IP/ tháng

Ảo Hóa KVM với đường truyền 1Gbps, băng thông không giới hạn.

 • RU-01
  299.000 VNĐ/Tháng
  img
  • CPU: 2vCPU Intel Xeon
  • RAM: 4 GB
  • SSD: 50 GB - RAID10
  • SERVER: Nga (Russia)
  • Truyền tải: 1 Gbps - Unlimit
  • Hệ điều hành Windowns or Linux
  • IPv4: 1 IPv4 Riêng
  • Băng thông: Không giới hạn
  • Thanh toán 6 tháng: Giảm 10%
  • Thanh toán 1 năm: Giảm 15%
  RU-02
  460.000 VNĐ/Tháng
  img
  • CPU: 4 vCPU Intel Xeon
  • RAM: 6 GB
  • SSD: 60 GB - RAID10
  • SERVER: Nga (Russia)
  • Truyền tải: 1 Gbps - Unlimit
  • Hệ điều hành: Windowns or Linux
  • IPv4: 1 IPv4 Riêng
  • Băng thông: Không giới hạn
  • Thanh toán 6 tháng: Giảm 10%
  • Thanh toán 1 năm: Giảm 15%
  RU-03
  499.000 VNĐ/Tháng
  img
  • CPU: 4 vCPU Intel Xeon
  • RAM: 8 GB
  • SSD: 80 GB - RAID10
  • SERVER: Nga (Russia)
  • Truyền tải: 1 Gbps - Unlimit
  • Hệ điều hành: Windowns or Linux
  • IPv4: 1 IPv4 Riêng
  • Băng thông: Không giới hạn
  • Thanh toán 6 tháng: Giảm 10%
  • Thanh toán 1 năm: Giảm 15%
  RU-04
  899.000 VNĐ/Tháng
  img
  • CPU: 6 vCPU Intel Xeon
  • RAM: 10 GB
  • SSD: 90 GB
  • SERVER: Nga (Russia)
  • Truyền tải: 1 Gbps - Unlimit
  • Hệ điều hành: Windowns or Linux
  • IPv4: 1 IPv4 Riêng
  • Băng thông: Không giới hạn
  • Thanh toán 6 tháng: Giảm 10%
  • Thanh toán 1 năm: Giảm 15%
  RU-05
  999.000 VNĐ/Tháng
  img
  • CPU: 8vCPU Intel Xeon
  • RAM: 12 GB
  • SSD: 140 GB
  • SERVER: Nga (Russia)
  • Truyền tải: 1 Gbps - Unlimit
  • Hệ điều hành: Windowns or Linux
  • IPv4: 1 IPv4 Riêng
  • Băng thông: Không giới hạn
  • Thanh toán 6 tháng: Giảm 10%
  • Thanh toán 1 năm: Giảm 15%
  RU-06
  1.599.000 VNĐ/Tháng
  img
  • CPU: 10vCPU Intel Xeon
  • RAM: 14 GB
  • SSD: 160 GB - RAID10
  • SERVER: Nga (Russia)
  • Truyền tải: 1 Gbps - Unlimit
  • Hệ điều hành: Windowns or Linux
  • IPv4: 1 IPv4 Riêng
  • Băng thông: Không giới hạn
  • Thanh toán 6 tháng: Giảm 10%
  • Thanh toán 1 năm: Giảm 15%
  RU-07
  1.899.000 VNĐ/Tháng
  img
  • CPU: 16 vCPU Intel Xeon
  • RAM: 16 GB
  • SSD: 200 GB - RAID10
  • SERVER: Nga (Russia)
  • Truyền tải: 1 Gbps - Unlimit
  • Hệ điều hành: Windowns or Linux
  • IPv4: 1 IPv4 Riêng
  • Băng thông: Không giới hạn
  • Thanh toán 6 tháng: Giảm 10%
  • Thanh toán 1 năm: Giảm 15%
  RU-08 (Linux)
  150.000 VNĐ/Tháng
  img
  • CPU: 2vCPU Intel Xeon
  • RAM: 2 GB
  • SSD: 30 GB
  • SERVER: Nga (Russia)
  • Truyền tải: 1 Gbps - Unlimit
  • Hệ điều hành Only Linux
  • IPv4: 1 IPv4 Riêng
  • Băng thông: Không giới hạn
  • Thanh toán 6 tháng: Giảm 10%
  • Thanh toán 1 năm: Giảm 15%
Dịch vụ bổ sung
1IP - Tối đa có thể mua 10- 50 IP/ 1 VPS ( Tùy cấu hình) 25.000 VNĐ/Tháng
img