VPS CLOUD US

VPS Cloud US là dịch vụ ảo hóa được VietVPS cung cấp từ năm 2015, luôn nỗ lực và không ngừng phát triển. VPS được khởi tạo từ nền ảo hóa cực kỳ mạnh với các server cấu hình khủng sử dụng toàn bộ CPU Intel Xeon E5-2665 hoặc E5-2670, ổ cứng SSD mang lại tốc độ cực kỳ mượt cho VPS. Giúp công việc của quý khách hoạt động ổn định mà không gặp sự cố gì trong quá trình sử dụng

 • US-1
  149.000 VNĐ/Tháng
  img
  • CPU 1 vCPU Intel Xeon
  • RAM 1 GB
  • SSD 15 GB
  • SERVER Datacenter US
  • Băng thông 1 Gbps - Unlimit
  • Thanh toán 3 tháng Giảm 5%
  • Thanh toán 6 tháng Giảm 10%
  • Thanh toán 12 tháng Giảm 15%
  • Mua số lượng >10 VPS Giảm 10%
  US-2
  179.000 VNĐ/Tháng
  img
  • CPU 1 vCPU Intel Xeon
  • RAM 2 GB
  • SSD 15 GB
  • SERVER Datacenter US
  • Băng thông 1 Gbps - Unlimit
  • Thanh toán 3 tháng Giảm 5%
  • Thanh toán 6 tháng Giảm 10%
  • Thanh toán 12 tháng Giảm 15%
  • Mua số lượng >10 VPS Giảm 10%
  US-3
  230.000 VNĐ/Tháng
  img
  • CPU 2 vCPU Intel Xeon
  • RAM 2 GB
  • SSD 20 GB
  • SERVER Datacenter US
  • Băng thông 1 Gbps - Unlimit
  • Thanh toán 3 tháng Giảm 5%
  • Thanh toán 6 tháng Giảm 10%
  • Thanh toán 12 tháng Giảm 15%
  • Mua số lượng >10 VPS Giảm 10%
  US-4
  329.000 VNĐ/Tháng
  img
  • CPU 2 vCPU Intel Xeon
  • RAM 4 GB
  • SSD 60 GB
  • SERVER Datacenter US
  • Băng thông 1 Gbps - Unlimit
  • Thanh toán 3 tháng Giảm 5%
  • Thanh toán 6 tháng Giảm 10%
  • Thanh toán 12 tháng Giảm 15%
  • Mua số lượng >10 VPS Giảm 10%
  US-5
  579.000 VNĐ/Tháng
  img
  • CPU 4 vCPU Intel Xeon
  • RAM 8 GB
  • SSD 90 GB
  • SERVER Datacenter US
  • Băng thông 1 Gbps - Unlimit
  • Thanh toán 3 tháng Giảm 5%
  • Thanh toán 6 tháng Giảm 10%
  • Thanh toán 12 tháng Giảm 15%
  • Mua số lượng >10 VPS Giảm 10%
  US-6
  1090.000 VNĐ/Tháng
  img
  • CPU 8 vCPU Intel Xeon
  • RAM 16 GB
  • SSD 120 GB
  • SERVER Datacenter US
  • Băng thông 1 Gbps - Unlimit
  • Thanh toán 3 tháng Giảm 5%
  • Thanh toán 6 tháng Giảm 10%
  • Thanh toán 12 tháng Giảm 15%
  • Mua số lượng >10 VPS Giảm 10%
  US-7
  1.899.000 VNĐ/Tháng
  img
  • CPU 16 vCPU Intel Xeon
  • RAM 32 GB
  • SSD 240 GB
  • SERVER Datacenter US
  • Băng thông 1 Gbps - Unlimit
  • Thanh toán 3 tháng Giảm 5%
  • Thanh toán 6 tháng Giảm 10%
  • Thanh toán 12 tháng Giảm 15%
  • Mua số lượng >10 VPS Giảm 10%
  US-Pro
  Liên hệ VNĐ/Tháng
  img
  • CPU Tùy chọn
  • RAM Tùy chọn
  • SSD Tùy chọn
  • SERVER Datacenter US
  • Băng thông 1 Gbps - Unlimit
  • Thanh toán 3 tháng Giảm 10%
  • Thanh toán 6 tháng Giảm 10%
  • Thanh toán 12 tháng Giảm 15%
  • Mua số lượng >10 VPS Giảm 10%
Dịch vụ bổ sung
01 IP 50.000 VNĐ/Tháng
2GB RAM 50.000 VNĐ/Tháng
Nếu quý khách có nhu cầu lấy hóa đơn, dịch vụ sẽ cộng 10% VAT
img