VPS Canada sử dụng Ảo hóa KVM với ổ cứng SSD tốc độ cao giúp khách hàng sử dụng thuận lợi khi làm việc. Băng thông Server 1Gbps không giới hạn lưu lượng

 • CA-01
  139.000 VNĐ/Tháng
  img
  • CPU 1 vCPU Intel Xeon
  • RAM 1 GB
  • SSD 15 GB
  • SERVER Datacenter Canada
  • Băng thông 1 Gbps - Unlimit
  • Thanh toán 3 tháng Giảm 10%
  • Thanh toán 6 tháng Giảm 15%
  • Mua số lượng lớn Có Discount
  CA-02
  169.000 VNĐ/Tháng
  img
  • CPU 1 vCPU Intel Xeon
  • RAM 2 GB
  • SSD 15 GB
  • SERVER Datacenter Canada
  • Băng thông 1 Gbps - Unlimit
  • Thanh toán 3 tháng Giảm 10%
  • Thanh toán 6 tháng Giảm 15%
  • Mua số lượng lớn Có Discount
  CA-03
  199.000 VNĐ/Tháng
  img
  • CPU 2 vCPU Intel Xeon
  • RAM 2 GB
  • SSD 20 GB
  • SERVER Datacenter Canada
  • Băng thông 1 Gbps - Unlimit
  • Thanh toán 3 tháng Giảm 10%
  • Thanh toán 6 tháng Giảm 15%
  • Mua số lượng lớn Có Discount
  CA-04
  329.000 VNĐ/Tháng
  img
  • CPU 2 vCPU Intel Xeon
  • RAM 4 GB
  • SSD 30 GB
  • SERVER Datacenter Canada
  • Băng thông 1 Gbps - Unlimit
  • Thanh toán 3 tháng Giảm 10%
  • Thanh toán 6 tháng Giảm 15%
  • Mua số lượng lớn Có Discount
  CA-05
  389.000 VNĐ/Tháng
  img
  • CPU 4 vCPU Intel Xeon
  • RAM 4 GB
  • SSD 30 GB
  • SERVER Datacenter Canada
  • Băng thông 1 Gbps - Unlimit
  • Thanh toán 3 tháng Giảm 10%
  • Thanh toán 6 tháng Giảm 15%
  • Mua số lượng lớn Có Discount
  CA-06
  589.000 VNĐ/Tháng
  img
  • CPU 4 vCPU Intel Xeon
  • RAM 8 GB
  • SSD 60 GB
  • SERVER Datacenter Canada
  • Băng thông 1 Gbps - Unlimit
  • Thanh toán 3 tháng Giảm 10%
  • Thanh toán 6 tháng Giảm 15%
  • Mua số lượng lớn Có Discount
  CA-07
  799.000 VNĐ/Tháng
  img
  • CPU 8 vCPU Intel Xeon
  • RAM 8 GB
  • SSD 90 GB
  • SERVER Datacenter Canada
  • Băng thông 1 Gbps - Unlimit
  • Thanh toán 3 tháng Giảm 10%
  • Thanh toán 6 tháng Giảm 15%
  • Mua số lượng lớn Có Discount
  CA-08
  999.000 VNĐ/Tháng
  img
  • CPU 8 vCPU Intel Xeon
  • RAM 16 GB
  • SSD 90 GB
  • SERVER Datacenter Canada
  • Băng thông 1 Gbps - Unlimit
  • Thanh toán 3 tháng Giảm 10%
  • Thanh toán 6 tháng Giảm 15%
  • Mua số lượng lớn Có Discount
Dịch vụ bổ sung
1GB RAM 50.000 VNĐ/Tháng
1CPU 50.000 VNĐ/Tháng
img